Search
Kluang Utama Specialist Hospital

IMS External Audit

19-22 December 2016

@ Kluang Utama Specialist Hospital

Towards Quality, Health & Safety and Environmental Management System Certification (QMS, OHSAS & EMS)

(Ke arah Persijilan Sistem Pengurusan Kualiti, Keselamatan & Kesihatan dan Alam Sekitar)

ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 & ISO 14001:2004

By

pada

December 2011

Disember 2011